ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪುಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ(ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳೇ ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ) ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ ಗೆ ಹೋಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

Sunday, April 6, 2008

ಯಾರಿವಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವಳು

ಇವಳೇನು ಸ್ವಪ್ನ ಲೋಕದ ಸುಂದರಿಯೋ..

ದೇವಲೋಕದ ಅಪ್ಸರೆಯೋ..

ಧರೆಗಿಳಿದ ರಂಭೆಯೋ..

ಯಾರಿವಳು.. ಕನಸಿನ ಲೋಕದ ಕಿನ್ನರಿಯೋ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ,

ಆಗ ಸೂರ್ಯ ದೇವನು ಉದಯಿಸಿ..

ನಿಧ್ರಾದೇವಿಯು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟಿದ್ದಳು

ತಟ್ಟನೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಎದ್ದುಕುಳಿತೆ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ!

ಮೊಗದಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿ ಕನಸಾ ಬಿದ್ದದ್ದು ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ.

No comments: