ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪುಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ(ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳೇ ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ) ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ ಗೆ ಹೋಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

Friday, April 4, 2008

ಭಾವ "ಜೀವಿ"

ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು..
ಭಾವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದೆ "ಅಕ್ಕ ಭಾವ ಹೇಗೆ" ಎಂದು?
ಯಾವಾಗಲು ಚುಟುಕಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುವ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದಳು ಭಾವ "ಜೀವಿ" ಎಂದು!
ನಾನು ತಬ್ಬಿಬ್ಬು.. ಭಾವ ಜೀವಿಯೇ?
ಅಕ್ಕ ಏಕೆ ಭಾವನಿಗೆ ಜೀವಿ ಎಂದಳು ಎಂದು?!
ನಂತರ ತಿಳಿಯಿತು ಭಾವನೆಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು
ಭಾವ ಜೀವಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು!
ಆದರೂ ಜೀವಿ ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿ
ಎಂದಾಯಿತಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ!
ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತೆ ಭಾವ ಜೀವಿ ಅನ್ನುವ ಪಧ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಎಂದು?

No comments: