ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪುಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ(ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳೇ ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ) ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ ಗೆ ಹೋಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

Monday, October 30, 2017

ಮನಸಿನ ಪುಟಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಾಲುಗಳು!

ಮನಸಿನ ಪುಟಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಾಲುಗಳು ಮಳೆಯಬ್ಬರಕ್ಕೆ
ಕಲಕಿ ಹೋಗಿದೆ,

ಮಳೆ ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೆ ಕಾಯಲೇ ಬೇಕಿದೆ, ಮಳೆಯ೦ಗಳದೊಳಗೆ ನೀ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳ ಹಾಗೇ ನೋಡುತ್ತ ನಿ೦ತಿರುವೆ. ದೂರದಲ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ ನಿನ್ನ ಗೆಜ್ಜೆ ಸದ್ದು ಮಳೆಯಬ್ಬರದ ಮಧ್ಯ ಕೇಳ ಬಹುದೇನೋ ಎ೦ದು,

ನೀ ನೀಡಿದ ಬಿಸಿಯುಸಿರ ಮುತ್ತಿನ ಹಸಿಹಸಿ ನೆನಪೊ೦ದು ಕಾಡುತಿ್ತದೆ,
  ನಿನ್ನೆದೆಯಾಳದೊಳಗೆ  ಬೆಚ್ಚಗೆ ಹುದುಗುವಾಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರಲು

ಖಾಲಿ ಕಾಪಿ ಕಪ್ಪೊಳಗಿನ ಉಳಿದ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತಿರುವ ಹನಿಯೊ೦ದು ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿತು ನಿನ್ನ ಮನಸಿನ ಪುಸ್ತಕವೇ ಕದಡಿ ಕೆಸರು ತು೦ಬಿದೆ ಎ೦ದು.

No comments: