ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪುಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ(ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳೇ ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ) ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ ಗೆ ಹೋಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

Friday, March 28, 2008

ಮನದನ್ನೆಗೆ ಮೊದಲ ಪತ್ರ

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ................. ಗೆ
ಅಂದು ನಿನ್ನ ನೋಡಲು ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಆ ನಗು ಮೊಗದ ಕೆನ್ನೆಯ ಗುಳಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿದ್ದೆ,
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಕಾಂತಿಯಲಿ ಮಿಂಚೊಂದ ಕಂಡಿದ್ದೆ,
ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂದು ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದ್ದೆ,
ನಂತರ ನಿನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ತಿಳಿದು ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಕುಣಿದಾಡಿದ್ದೆ "ನೀನೆ ನನ್ನ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಎಂದು".
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತಿರುವೆ,
ಹಾಂ ಪ್ರಿಯೇ ಹೇಳಲು ಮರೆತಿದ್ದೆ
ಪತ್ರದ ಜೊತೆ ಸಿಹಿ ಮುತ್ತೊಂದ ಕಳಿಸಿರುವೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೋ.......


ಇಂತಿ ನಿನ್ನವನು...

No comments: