ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪುಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ(ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳೇ ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ) ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ ಗೆ ಹೋಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

Friday, March 21, 2008

ಜಾಣ ಕಣ್ಣು

ಓ ಸುಂದರ ನಯನಗಳೇ ನೀವೆಷ್ಟು ಜಾಣೆಯರು!
ಒಂದೇ ನೋಟದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಭಾವನೆಗಳ ಹೊರಹಾಕಿ ಬಿಡುವಿರಿ,
ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಅದೆಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೊರಗೆಡಗಿ ಬಿಡುವಿರಿ,


ನೀವಿಲ್ಲದ ಬದುಕು ಕತ್ತಲೆ, ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ದೇಹ ತೊರೆದು ಹಾರಿಹೋದರೂ
ನೀವು ಬದುಕಿದ್ದು ಬೆಳಕಿಲ್ಲದ ಜೀವಗಳ ಬದುಕನ್ನು ಹಸನು ಮಾಡಲು ತವಕಿಸುವಿರಿ,
(ಕಣ್ಣಿನ ಧಾನವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧಾನ )

No comments: