ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪುಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ(ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳೇ ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ) ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ ಗೆ ಹೋಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

Thursday, March 13, 2008

ತಲೆ-ಇಲ್ಲ !!

ಬರ್ಮಾ ಬಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ಮಾ ಇಲ್ಲ,

ಚೀನಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಇಲ್ಲ,

ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರೆ ಇಲ್ಲಾ,

ಮದ್ದೂರು ವಡೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ದೂರೆ ಇಲ್ಲಾ!

ಯಾರಾದರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಳಿದವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ

ಅನ್ನಲು ಅಡ್ಡಿಯು ಇಲ್ಲ!!!No comments: